Ayete’l-Kürsi ve Anlamı (Bakara 255)

Bakara Sûresi’nin 255. âyetine Âyetü’l-Kürsî denir.

Âyette geçen kürsî tâbirinden dolayı bu ismi almıştır.

Ayete’l-Kürsi Türkçe Okunuşu:

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.

Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih.

Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe.

Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

 

Ayete’l-Kürsî Dinle (İshak Danış):

Ayete’l- Kürsi Dinle 2:

 

Ayete’l-Kürsi (Bakara 255) Anlamı:

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Yazar Hakkında:

Bekir Salih KORKMAZ

Hayat hikayem burda:
http://www.eimamhatip.com/hakkimda

Cevap yaz

*Lütfen aşağıdaki matematik işlemini yaparak devam ediniz.