İhlas Suresi ve Anlamı

Sure hakkında:

İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, dinin esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır.

Mekke’de inmiştir, 4 âyettir. İslâm’ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.

Sûrenin kaynaklarda tespit edilen yirmiyi aşkın adı vardır. Ancak yaygın olarak İslâm dininin temel ilkesi tevhîd inancının vecîz bir ifadesi olan “İhlâs” adıyla tanınmıştır. En çok kullanılan isimlerinden biri de “Kul hüvellahü ehad”dır.

Sûrede Allah Teâlâ’nın başlıca sıfatları tanıtılmaktadır.

Hz. Peygamber (a.s.) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur; “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.” (Buhârî, “Tevhîd”, 1)

Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahabîye, “Onu sevmen seni cennete götürür.” müjdesini vermiştir. (Tirmizî, “Fedâilü’l-Kur’ân”, 11; “Tefsir”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546)

Bir gün Resulullah Efendimiz (as):

“Ashabım! Kur’ân’ın üçte birisini bir gecede okumak size güçlük verir mi?” buyurdu.

Bu teklif ashaba güç gelmişti. “Ya Resûlallah! Bizim hangimizin buna gücü yetişir?” dediler.

Peygamber Efendimiz (as):

“Allahü’l-Vâhidü’s-Samed Sûresi Kur’ân’ın üçte biridir” buyurdu.

IHLAS

Okunuşu:

1- Kul hüvellâhü ehad.

2- Allâhüssamed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı:

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah Samed’tir (Her şey ona muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir).

3- O doğurmamış ve doğmamıştır.

4- Hiç bir şey O’na denk değildir.

Dinle:

Meal Dinle:

Kısa surelerin ve duaların okunuşları ile meallerinin yer aldığı, ezberlemeyi kolaylaştıran tek sayfalık bir döküman arıyorsanız tıklayınız.

Yazar Hakkında:

Bekir Salih KORKMAZ

Hayat hikayem burda:
http://www.eimamhatip.com/hakkimda

Cevap yaz

*Lütfen aşağıdaki matematik işlemini yaparak devam ediniz.