Münazara Değerlendirme Formu

MÜNAZARA:

Karşılıklı olarak birkaç kişinin bir hakem heyeti/jüri huzurunda bir meselenin lehinde ve aleyhinde fikir ileri sürmelerine ve karşıt görüşü çürütmeye çalışmalarına münazara adı verilir.

Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişebilir. Her grup kendi grup sözcüsünü önceden belirler. Grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşlarını tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yaparlar. Son olarak sözcüler savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı ilân eder.

Münazarada mutlaka iki karşıt görüş olmalıdır. Örneğin: “İnsanlar geçmişte mi daha mutluydu, yoksa şimdi mi?” sorusunu 2 grup karşılıklı olarak savunur ve karşıt görüşün yanlışlığını ortaya koymaya çalışır. Jüri de grupları değerlendirir. Jüri değerlendirmesini yaparken aşağıdaki kriterlere dikkat eder:

Konuya hâkim olma

İkna ve savunma gücü

Karşı tezi eleştirme ve çürütme yeteneği

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

Beden dilini etkili kullanma

Tartışma kurallarına ve adabına uyma

Savunduğu tez ile ilgili kaynaklar, belgeler, kanıtlardan yararlanma, örneklere yer verme

Zamanı etkili kullanma

AYRICA MÜNAZARADA UYULMASI GEREKEN KURALLAR ŞUNLARDIR:  

1-Konuşmalar, dinleyicilerin ve jürinin kolayca anlayabileceği bir özellik taşımalı; doğal, inandırıcı ve etkileyici olmalıdır.

2-Ses, iyi ayarlanmalıdır.

3-Konu dışına çıkmamalıdır. Çünkü, konu dışına çıkmak, zaman kaybına ve düşük puan almaya yol açar.

4-Karşı ekibin konuşmaları can kulağı ile dinlenmeli; eksiklikler, yanlışlıklar not edilip eleştirisi yapılmalıdır.

5-Demagojiye sapmamalıdır.

6-Düşünceleri ve görüşleri savunurken, belgelerden, tanıklardan, örnek ve rakamlardan yararlanılmalıdır.

7-Verilen zaman iyi değerlendirilmelidir.

8-Dinleyicilerin kışkırtmalarına, karşı ekibin olumsuz davranışlarına sinirlenmemeli; soğukkanlı olmalıdır.

9-Münazarayı iki ekipten biri kazanır, öteki kaybeder. Sonuç ne olursa olsun, olgun ve hoşgörülü davranmalıdır.

10-Münazara iki devreden oluşmaktadır. Birinci devrede ekip üyelerine 5 dakikalık süre verilecek, tezlerini savunacaklardır. Konuşma her gruptan birer üyenin karşılıklı konuşmalarıyla devam edecektir.

İkinci devrede ardından grup üyelerine 5 ‘er dakikalık zaman diliminde karşılıklı sorularla tezlerini kabul ettirmeye çalışacaklardır.

 

MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMUNU AŞAĞIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

(Munazara Degerlendirme Formu)
(11.9 KiB boyutunda, 1570 kez indirildi)

Yazar Hakkında:

Bekir Salih KORKMAZ

Hayat hikayem burda:
http://www.eimamhatip.com/hakkimda

Cevap yaz

*Lütfen aşağıdaki matematik işlemini yaparak devam ediniz.