Tahiyyat Duası ve Anlamı

Dua Hakkında:

Namazda oturuş haline, tahiyyât denir.

Peygamberimiz ashabına namazda oturdukları vakit “ettahiyyâtü” okumalarını öğretti. Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'(sav)in  Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır.

O gece Peygamberimiz Allah’a selâmlarını şöyle arz etti:

Et-tahiyyâtu lillâhi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibât.

(Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah’a mahsustur.)

Allah (cc) da Peygamberimiz’in selamına şu şekilde karşılık verdi:

Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh.

(Ey Peygamber, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.)

Bu kez Peygamber efendimiz şu şekilde karşılık verdi:

Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdillâhi’s-sâlihîn.

(Selam bizlere ve Allah’ın  sâlih kulları üzerine olsun.)

Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (as) Kelime-i şehadet getirir:

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.

(Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.)

Okunduğu yerler:

Tahiyyât, ister 2 rekatlı olsun ister daha fazla, her namazın oturuşunda okunur. İmâm, imâma uyan cemâat ve yalnız başına namazı kılan kişi, tahiyyâtı okur. Tahiyyât hiç bir namazda sesli okunmaz, daima sessiz okunur.

tahiyyat

Okunuşu:

Et-tahiyyâtu lillâhi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibât.

Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh.

Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdillâhi’s-sâlihîn. 

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.

Anlamı:

Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah’a mahsustur. 

Ey Peygamber, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.

Selam bizlere ve Allah’ın  sâlih kulları üzerine olsun.

Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

Dinle:

 

safii-tahiyyat-duasi

Kısa surelerin ve duaların okunuşları ile meallerinin yer aldığı, ezberlemeyi kolaylaştıran tek sayfalık bir döküman arıyorsanız tıklayınız.

Yazar Hakkında:

Bekir Salih KORKMAZ

Hayat hikayem burda:
http://www.eimamhatip.com/hakkimda

Yorum

Cevap yaz

*Lütfen aşağıdaki matematik işlemini yaparak devam ediniz.