Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM İHL Kur’an Dersi Ezber Listesi

İHL Kur’an Dersi Ezber Listesi

58392
0

İHL KUR’AN-I KERİM DERSİ MÜFREDATI

Kur’an-ı Kerim, Müslümanın hayatının merkezinde yer aldığı gibi Kur’an-ı Kerim dersi de imam hatip okullarının merkezinde yer alır. Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile birlikte başarılmak zorunda olan temel derslerdendir.

Kur’an-ı Kerim dersinde genel anlamda öğrenciye mahreç ve tecvide dikkat ederek Kur’an-ı Kerim’i düzgün okuma ve belli ayet ve sureleri ezberleme becerisinin kazandırılması hedeflenir. Bunun yanında tecvid teorik bilgisi ile okunan sure ve ayetlerin anlamlarını bilmesi hedeflenir. Bu yazımızda yüzüne okuma ve ezber alanlarının neler olduğundan bahsedeceğiz.

“Hangi sınıfta hangi sureler ezberlenecek?” sorusu, özellikle Kur’an-ı Kerim dersinden sorumluluk sınavına kalan öğrencilerin sıklıkla sorduğu bir soru olduğu için önce ezber alanından bahsedelim.

İmam hatip liselerinde okutulan Kur’an-ı Kerim dersi müfredatında yer alan ezberlenecek sure ve ayetlerin sınıf sınıf listesi aşağıdaki gibidir:

9. SINIF EZBERLENECEK DUALAR, SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

DUALAR:

1. Kelime-i Tevhit, Kelime-i Şehadet ve Anlamları
2. Eûzü Besmele ve Anlamı
3. Tekbir ve Anlamı
4. Salatü Selam ve Anlamı
5. “Rabbi Yessir” Duası ve Anlamı
6. Amentü ve Anlamı
7. Ezan, Kamet ve Anlamları
8. Sübhaneke Duası ve Anlamı
9. Tahiyyât Duası ve Anlamı
10. Salli, Bârik Duaları ve Anlamları
11. Rabbena Duaları ve Anlamları
12. Namazdaki Tesbihler ve Anlamları
13. Kunut Duaları ve Anlamları
14. Cenaze Namazı Duaları ve Anlamları

SURELER:

1. Fâtiha Suresi ve Anlamı
2. Fil Suresi ve Anlamı
3. Kureyş Suresi ve Anlamı
4. Mâ’ûn Suresi ve Anlamı
5. Kevser Suresi ve Anlamı
6. Kâfirûn Suresi ve Anlamı
7. Nasr Suresi ve Anlamı
8. Tebbet Suresi ve Anlamı
9. İhlâs Suresi ve Anlamı
10. Felak Suresi ve Anlamı
11. Nâs Suresi ve Anlamı
12. Kadir Suresi ve Anlamı
13. Tekasür Suresi ve Anlamı
14. Asr Suresi ve Anlamı
15. Hümeze Suresi ve Anlamı
16. Ayet el-Kürsi ve Anlamı
17. Bakara Suresi (1-5) Ayetler ve Anlamları
18. Bakara Suresi (285-286) Ayetler ve Anlamları
19. Haşr Suresi (21-24) Ayetler ve Anlamları

10. SINIF EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

1. Duhâ Suresi ve Anlamı
2. İnşirâh Suresi ve Anlamı
3. Tîn Suresi ve Anlamı
4. Alak Suresi ve Anlamı
5. Beyyine Suresi ve Anlamı
6. Zilzâl Suresi ve Anlamı
7. Âdiyat Suresi ve Anlamı
8. Kâri’a Suresi ve Anlamı
9. Yâsîn Suresi ve Anlamı
10. Bakara Suresi (153-157) Ayetler ve Anlamları
11. Âl-i İmrân Suresi (189-194) Ayetler ve Anlamları

11. SINIF EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

1. Nebe Suresi ve Anlamı
2. Mülk Suresi ve Anlamı
3. A’la Suresi ve Anlamı
4. Âl-i İmrân Suresi (102-109) Ayetler ve Anlamları
5. Fussilet Suresi (30-36) Ayetler ve Anlamları

12. SINIF EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

1. Cuma Suresi (9-11) Ayetler ve Anlamları
2. Mü’minûn Suresi (1-11) Ayetler ve Anlamları

Müfredatta ayrıca her sınıfta bir önceki sınıfta ezberlenen sure ve ayetler tekrar edilmesi istenmektedir.

Hangi sınıfta hangi surelerin yüzünden okunacağı konusuna gelirsek şu şekildedir:

9. SINIF YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

1. Âl-i İmrân Suresi ve Anlamı
2. Nisâ Suresi ve Anlamı
3. Mâide Suresi ve Anlamı

10. SINIF YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

1. En’âm Suresi ve Anlamı
2. A’râf Suresi ve Anlamı
3. Enfâl Suresi ve Anlamı
4. Tevbe Suresi ve Anlamı
5. Lokman Suresi ve Anlamı
6. Fâtır Suresi ve Anlamı

11. SINIF YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

1. Yunus Suresi ve Anlamı
2. Hûd Suresi ve Anlamı
3. Yusuf Suresi ve Anlamı
4. Ra’d Suresi ve Anlamı
5. İbrahim Suresi ve Anlamı
6. Nahl Suresi ve Anlamı
7. İsrâ Suresi ve Anlamı
8. Kehf Suresi ve Anlamı
9. Hucurât Suresi ve Anlamı
10. Kâf Suresi ve Anlamı
11. Saff Suresi ve Anlamı

12. SINIF YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

1. Meryem Suresi ve Anlamı
2. Tâ-Hâ Suresi ve Anlamı
3. Enbiyâ Suresi ve Anlamı
4. Hac Suresi ve Anlamı
5. Mü’minûn Suresi ve Anlamı
6. Nûr Suresi ve Anlamı
7. Kıyame Suresi ve Anlamı
8. İnfitar Suresi ve Anlamı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin