Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM NAMAZ DUALARI Kunut Duaları ve Anlamları

Kunut Duaları ve Anlamları

7040
4

Kunut Duaları Hakkında Bilgi:

Kunut; dua, kıyam ve huşû gibi anlamlara gelir. Aslında Allah’a övgü ve duayı kapsayan bütün sözlerdir. Terim olarak; yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.

Vitir namazı yatsının ardından kılınan bir namazdır ve 3 rekattır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu namazı ilk defa Miraç’ta kılmıştır. Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. Kunutta kunut dualarını okumak sünnettir. Ancak tekbir almak ve tekbirden sonra genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak Ebû Hanîfe’ye göre vacib, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise sünnettir.

Hz. Peygamber’in değişik zamanlarda ve namazlarda değişik kunut dualarını okuduğuna ait hadisler vardır. Ancak kunut duaları Hanefi mezhebinde vitirden başka namazlarda okunmaz. Ancak bir fitne, belâ, musîbet olduğu zamanlarda sabah namazının farzının 2. rekatında rükûdan kalktıktan sonra kıyam halinde de okunabilir. Şafii mezhebinde ise sabah namazının farzının 2. rekatında rükûdan kalktıktan sonra okunması kuvvetli sünnettir, terkedildiğinde sehiv secdesi gerekir. Tabi Şafii mezhebinde okunan kunut duası farklıdır.

Kunut dualarını bilmeyenler “Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr” (Bakara, 2/201) duasını okuyabilirler.

Vitir namazını kılarken kunut tekbirini almadan rükuya gidersek vacibi terkettiğimiz için sehiv secdesi gerekir.

kunutlar

Kunut Duası Dinle (1):

Kunut Duası Dinle (2):

Kunut Duasının Okunuşu (1):

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcüruk.

Kunut Duasının Anlamı (1):

Allah’ım! Biz yalnız senden yardım dileriz, bizi bağışlamanı ve doğru yola iletmeni isteriz. Sana iman ederiz. Tövbe edip sana döneriz. Sana güveniriz. Bütün hayırları senden bilir, seni överiz. Sana şükreder, nankörlük etmeyiz. Sana karşı gelenlerle ilişkimizi keser, onları terk ederiz.

Kunut Duasının Okunuşu (2):

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bi’l-küffâri mülhık.

Kunut Duasının Anlamı (2):

Allah’ım! Biz ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senin için namaz kılar ve sana secde ederiz. Yalnız sana ulaştıracak işlere koşar ve senin rızan için çalışıp çabalarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kâfirlere ulaşacaktır.

safii-kunut-duasi

Kısa surelerin ve duaların okunuşları ile meallerinin yer aldığı, ezberlemeyi kolaylaştıran tek sayfalık bir döküman arıyorsanız tıklayınız.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin