SİYER 3. ÜNİTE "PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED VE MEKKE DÖNEMİ-1"

Metinde boş bırakılan yerleri aslına uygun bir şekilde doldurunuz.
www.imamhatipliyim.com
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy adlı melek tarafından yılında, Dağındaki Mağarasında, ayında gecesinde inmiştir.
Bu mağarada gelen ilk vahiy emri ile başlayan suresinin ilk 5 ayetidir.
Peygamberimiz başından geçenleri ilk hanımı olan 'ye anlattı. O da Peygamberimizi bilge bir kişi olan ’e götürdü. Bu bilge insan Hz.Muhammed’in, gönderileceği kutsal kitaplarda önceden müjdelenen son Peygamber olduğunu anladı.
İlk vahiyden sonra bir süre vahiy gelmedi. Buna "" denir.
Bir süre sonra ikinci kez vahiy geldi. suresinin ilk ayetlerinde Yüce Allah Peygamberimize şöyle buyurdu:
“Ey örtünüp bürünen Peygamber! ve insanları . Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni . Kötü şeyleri terk et!”
Hz. Muhammed Allah’tan aldığı bu emir ile yıl süren dine gizli davet dönemini başlattı. Güvendiği yakınlarına İslam’ı anlattı. Bunun üzerine bir kısım insanlar İslam’a girmeye başladılar. Kadınlardan ilk Müslüman , büyük erkeklerden , çocuklardan ve kölelerden ilk Müslüman ise Peygamberimizin azadlı kölesi ’dir. Bu gizli davet döneminde Peygamberimiz daha çok adlı sahabenin evinde gizli toplantılar yapmıştır.
Müslüman olanların sayısı ciddi olarak artınca hakaret ve işkencelere başlayan Mekkeli putperestler kimsesiz ailelere baskıyı artırdılar ve kadınlardan 'yi, erkeklerden ise kocası 'i dinlerinden dönmedikleri için şehit ettiler. Peygamberimizin müezzini olan 'ye de işkence yaptılarsa da Hz. onu sahibinden satın alarak işkenceden ve kölelikten kurtarmıştır.
İşkencelerin artması üzerine Peygamberimiz 'a hicret etmeleri için mü’minlere izin verdi ve toplam 115 Müslüman 615-616 yıllarında bu ülkeye hicret etti. Kureyşliler de 'ı birçok he¬diye ile birlikte Necaşiye gönderdiler. Amaçları Mekke’den gelen muhacirleri Necaşiye şikâyet etmek ve onları oradan çıkartıp tekrar Mekke’ye geri götürmekti. Onları dinleyen Necaşi, Müslümanları huzuruna çağırttı ve Kureyş temsilcileri ile karşı karşıya getirdi. Müslümanlar adına konuşan , Müslümanların durumunu anlatan bir konuşma yaptı. Onun konuşmasından etkilenen Necaşi Müslü¬manları Mekkelilere teslim etmeyi reddetti.
Zaman geçtikçe baskılarını artıran müşrikler bu kez Müslümanları boykot etmeye karar verdiler. Müslümanları Mekke’de Ebu Talib mahallesinde toplayan ve onlarla her türlü insani ilişkiyi kesen Mekkeli müşrikler bu eylemlerine sene devam ettiler. Fakat bunda da amaçlarına ulaşamadılar.
Boykot kaldırıldıktan hemen sonra Peygamberimiz ve mü’minler sevinçlerini yaşayamadan iki önemli şahsın vefatıyla sarsıldılar. Bunlardan biri , diğer ise 'dir. Bu iki şahsın kaybedildiği yıla mü’minler " Yılı" adını vermişlerdir.
Peygamberimiz kendisine hem destek bulmak hem de İslam’ı Mekke dışında da yaymak amacıyla yanına ’yi de alarak en yakın şehir ’e gitmeye karar verdi. Fakat burada Peygamberimiz’i taşlayarak Allah’ın Elçisine hayatının en zor, sıkıntılı ve eziyetli gününü yaşattılar.
Şehirden ayrılan Peygamberimiz her yanı yara bere ve kan içinde bir bağa sığındı. Bağın sahipleri Efendimiz’e acıyarak köleleri ile üzüm ikram ettiler. Köleleri Efendimiz’i dinleyince Müslüman oldu ve Peygamberimiz’e tüm acısını unutturdu.