SİYER 3. ÜNİTE "PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED VE MEKKE DÖNEMİ-2"

Metinde boş bırakılan yerleri aslına uygun bir şekilde doldurunuz.
www.imamhatipliyim.com
Hz. Muhammed’in peygamberliğinin on birinci yılında (M 621) ve mucizesi meydana gelmiştir. Peygamberimiz, ayının nci gecesinde Cebrail tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’deki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Bu yolculuğa “” denir. Daha sonra semaya yükselen Hz. Peygamber, Allah’ın huzuruna çıkmış ve onunla konuşmuştur. Bu olaya ise “” denir.
Medine halkı, Hz. Peygamber’in risaletini Mekke’ye gidip gelen yolcular aracılığıyla önceden duymuştu. yılının hac mevsiminde Mekke’ye gelen Medineliler Hz. Peygamberle (s.a.v) görüştüler ve Müslüman oldular. Ertesi sene adlı yerde tekrar buluşmak üzere Hz. Peygamber’e söz vererek Medine’ye döndüler. Bu Müslümanlar Medine’ye varınca oranın halkına İslam’ı anlattılar. Böylece kısa zaman içinde İslam, Medine’de ilk meyvelerini vermeye başladı.
Ertesi yıl belirlenen yerde Hz. Peygamberle görüşen ve Müslüman olan altı kişinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi Hz. Peygamberle gizlice buluştu. Orada bulunan Müslümanlar, “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftira etmeyeceklerine, Allah’a ve Rasulüne itaatten ayrılmayacaklarına” dair Hz. Peygamber’e (s.a.v) söz verdiler. Bu sözleşme İslam tarihinde “” diye bilinmektedir.
Medine’ye dönecek olan Müslümanlar Hz. Peygamberden (s.a.v.) kendilerine İslam’ı öğretecek ve namaz kıldıracak bir öğretmen vermesini istediler. Hz. Peygamber de (s.a.v) onlara eğitici olarak genç sahabe ’i görevlendirdi ve onun gayretleriyle tüm Medine Müslüman oldu.
Ertesi yıl hac döneminde 75 kişilik bir grupla aynı mevkide tekrar buluşuldu. Peygamberimiz onlara Kur’an ayetlerini okuduktan sonra, “Eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi kendisini de koruyacaklarına, iyi günlerde, sıkıntılı zamanlarda kendisine itaat edeceklerine, bollukta ve darlıkta mali yardımda bulunacaklarına, iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına” dair onlardan söz istedi. Medineliler bu hususlarda Hz. Peygamberle sözleştiler. Bu sözleşme “” olarak anılmaktadır. Böylece Hz. Peygamber ve Müslümanlara Medine yolu açılmış oldu. Bundan sonra Müslümanlar fert fert veya gruplar hâlinde Medine’ye hicret etmeye başladılar.
Bu göç hareketi, genelde gizlice yapılmıştır çünkü Mekkeli müşrikler Müslümanların kontrolünü ellerinden kaçırmak istemiyorlardı ve İslam’ın Mekke dışında kuvvet kazanmasından korkuyorlardı. Bu sebeple müşrikler henüz Medine’ye göç etmemiş olan Peygamberimizi evinde öldürmek için anlaştılar. Cebrail (as) suikast planını Peygamberimiz’e bildirdi.
Müşrikler evin etrafını sarmıştı. Peygamberimiz ’ye “Bu gece gidiyorum. Sen benim yatağımda yat. Üzerini ört ki müşrikler yatakta benim yattığımı zannetsinler. Şu emanetleri sahiplerine teslim et ve birkaç gün sonra sen de gel.” dedi. Mucize ile müşriklerin arasından onlar görmeden geçip gitti ve en yakın arkadaşı ile beraber hicrete başladı.
Peygamberimiz kendisini arayan müşriklerden korunmak için arkadaşıyla beraber adı verilen ve örümcek ağları ve kuş yuvası ile korunan mağarada saklandı. Tehlike geçince yola çıkan Peygamberimiz ve beraberindekiler Medine yakınlarındaki köyüne varmışlar burada İslam’ın ilk mescidini inşa etmişlerdir.
Peygamberimiz burada bir müddet kaldıktan sonra hazırlıklarını yaptı ve bir cuma sabahı Medine’ye doğru yola çıktı. ’ne geldiklerinde Hz. Peygamber (s.a.v), cuma namazının farz olduğunu Müslümanlara bildirdi ve burada topluca ilk cuma namazını kıldılar. İlk cuma namazının kılındığı bu yerdeki mescit bugün “ Mescidi” olarak anılır.