Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM EZBERLENECEK AŞIRLAR Bakara 285-286 (Âmene’r-rasûlü)

Bakara 285-286 (Âmene’r-rasûlü)

19105
0

Âmene’r-Rasûlü Hakkında Bilgi

Yatsıdan sonra okunan “amene’r-rasûlü” diye bildiğimiz ayetler Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetleridir. Bu ayetler, Peygamber Efendimiz’e miraç esnasında verilmiştir. Miraç dönüşü getirdiği 3 hediyeden biri budur.

Diğer 2 hediye ise beş vakit namazın emredilmesi ve şirk koşmamak şartı ile ”La ilahe illallah” diyen her Müslümanın imanla ölmesi durumunda cennete girebileceği müjdesidir.

Âmene’r-rasûlü okumanın fazileti hakkında Peygamberimizden gelen hadisler vardır.

Âmene’r-rasûlü ile ilgili hadisler:

“Bakara sûresinin sonunda iki ayet vardır. Kim bunları okursa (dünya ve âhiret maksatları için veya o gecede okuyacağı Kur’ân için) ona yeterlidir.” (Buharî, Fedâilu’l-Kur’ân 10)

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar.” (Müslim, Musafirin, 212, (780); Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2780))

“Cenab-ı Hak yeri ve göğü yaratmazdan bin sene önce bir kitap yazdı. O kitaptan iki âyet indirdi. O âyetlerle Bakara sûresine nihayet verdi. O âyetler bir evde üç gece okunursa, o eve şeytan yaklaşmaz.” (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân 4)

Âmene’r-rasûlü Dinle:

Âmene’r-rasûlü Dinle 2 (İshak Danış):

Bakara Suresi 285-286 Meal

285. Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. “Allah’ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affına sığındık! Dönüşümüz sanadır.” dediler.
286. Allah hiç kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, işlediği kötülük de kendi zararınadır.
Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.
Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!
Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği sorumluluklar da yükleme!
Affet bizi, bağışla kusurlarımızı, merhamet et bize!
Sen bizim Mevlamızsın. Kâfir topluluklara karşı yardım et bize!

Âmene’r-Rasûlü Türkçe Okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn. Kullun âmene billâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulih. Lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih. Ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr.  (Bakara-285)

Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet. Rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev eḣta’nâ. Rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ. Ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn. (Bakara-286)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin