Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM EZBERLENECEK AŞIRLAR Haşr 22-24 (Hüvallâhüllezi)

Haşr 22-24 (Hüvallâhüllezi)

11967
0

Hüvallâhüllezi Hakkında Bilgi

#Hüvallâhüllezi nedir?

Akşam ve sabah namazında sonra okunan “Hüvallâhüllezi” olarak bildiğimiz ayetler Haşr Suresi’nin 22-23-24. ayetleridir.

Hüvallâhüllezi okumanın fazileti hakkında Peygamber  Efendimiz’in şöyle bir hadisi vardır:

“Kim ki sabahleyin üç kere ‘eûzü billahi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytani’r-racîm’ der ve Haşr sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O gün vâdesi yetip ölürse şehit olarak vefat eder. Kim bu ayetleri akşamleyin okursa, aynı mükâfat ve dereceye ulaşır.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

Rivayetlerin çoğunda son üç ayetten bahsedilmekle beraber, “Levenzelnâ`dan aşağısı” diyen rivayetler de vardır.

Rivayetler ışığında sabah ve akşamleyin, tercihen namazların bitiminde, üç defa “Euzü billahi’s-semi’il-Alimi mine’ş-şeytânirracîm…” diyerek “Lev-enzelnâ”dan aşağı dört ayeti (iki rivayetin arasını bulmuş olarak) okumak müstehaptır. (Hz. Peygamber’in bazen işleyip bazen terkettiği, âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara dinî terminolojide müstehap denilir.)

Haşr 22-24 Dinle:

Haşr 22-24 İshak Danış Dinle:

Haşr 22-24 Meal:

22. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. 

23. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. 

24. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hüvallahüllezî Türkçe Okunuşu

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu. Âlimu-l-ğaybi ve’ş-şehâdeh. Huve’r-rahmânu’r-rahîm.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu. El-meliku’l-kuddûsu’s-selâmu’l-mü’minu’l-müheyminu’l-azîzu’l-cebbâru’l-mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yuşrikûn.

Huvallâhu’l-hâliku’l-bâriu’l-musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî’s-semâvâti ve’l-ard, Ve huve’l-azîzu’l-hakîm.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin