Ana Sayfa DERSLER AKAİD Ahirete İman Özet ve Konu Testi

Ahirete İman Özet ve Konu Testi

1774
0

AHİRETE İMAN

Bu yazımızda ahirete imanla ilgili test sorularına ulaşacaksınız. Ama öncelikle ahirete imanla ilgili aşağıdaki özet bilgiyi okumanızı tavsiye ederiz.

Ahiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir. Terim olarak “ahiret, kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayat”a denir. Ahirete iman, iman esaslarından biridir.

AHİRETE İMANIN DELİLLERİ

A) AHİRETE İMANIN AKLİ DELİLLERİ

 • Mutlak adalet
 • Ebedilik arzusu
 • İnsanın özgür ve sorumlu oluşu
 • İnsanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığı
 • Varoluşun ve hayatın anlamı
 • İnanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi
 • Hakikatin ortaya çıkması
 • Evrensel ahlak ilkelerinin hayata geçirilebilmesi
 • İyilik, hak ve görev bilinci

B) AHİRETE İMANIN NAKLİ DELİLLERİNDEN BAZILARI

 • “O akıtılan meniden bir damlacık (sperm) değil miydi? Sonra o, alaka (rahime tutunmuş embriyo) olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş; Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan, ölüleri diriltemez mi?” (Kıyamet suresi, 36-40. ayetler)
 • “Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.” (Rum suresi, 19. ayet)
 • “De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.” (Casiye suresi, 25-26. ayetler)
 • “Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, her şeye kadirdir.” (Ahkaf suresi, 33. ayet)
 • “Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınacaktır.” (Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyâme, 2.)
 • Allah Resul’üne, “Müminlerin en akıllısı kimdir?” diye sorulduğunda o, “Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir.” buyurdu. (İbn Mâce, Zühd, 31.)
 • “Allah’a ve ahiret gününe iman ederek ölen kimseye, ‘Cennetin sekiz kapısının hangisinden dilersen gir.’ denilir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 17.)

AHİRET HAYATININ SAFHALARI ve AHİRETLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 • Berzah Âlemi
 • Kıyamet
 • Ba’s
 • Mahşer, Hesap ve Mizan
 • Sırat
 • Cennet ve Cehennem

Berzah: Sözlükte “iki şey arasındaki engel” manasına gelir. Ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile ahiret arasındaki âlem ve kabir hayatı karşılığında kullanılır.

Kıyamet: Sözlükte “kalkmak”, “dikilmek”, “ayaklanmak” anlamlarına gelen kıyamet, bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilmesi ve ölen varlıkların yeniden diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir.

Ba’s: Sözlükte “Birini kaldırıp harekete geçirmek, uykudan uyandırmak, diriltmek” anlamındadır. İslami literatürde ise “Allah’ın (c.c) ahiret hayatını başlatmak üzere kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi, onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” demektir.

Haşr ve mahşer: Sözlükte toplanmak, bir araya gelmek demek olan haşr, terim olarak Yüce Allah’ın, insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer denir.

Mizan: Sözlükte terazi anlamına gelen mizan, ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. Tartıda iyilikleri, kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif gelenler ise cehenneme gideceklerdir.

Sırat: Kelime olarak yol, cadde, geçit anlamlarındadır. Terim olarak ise ahirette herkesin görüp yürüyeceği yol veya köprüye denir. Sırat; mahşer yerinden başlayan, cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanan bir yol veya köprüdür.

Şefaat: Kıyamet gününde peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kulların, müminlerin bağışlanması için Allah (c.c) katında niyazda bulunması, demektir.

Cennet: Örtmek, gizlemek anlamına gelen “cenn” kökünden türemiş bir isimdir. Sözlük anlamı, bitki ve ağaçlarıyla toprağı örten bahçe demektir. Çoğulu “cinan ve “cennat”tır. Kur’an’da, müminlerin ahiretteki “ebedi nimet ve saadet yurdu” için isim olarak kullanılır. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. Kur’an’da cennet anlamında sekiz isim kullanılmıştır.

Havz: Kıyamet gününde peygamberlere ihsan edilecek havuzlar bulunacaktır. Müminler bunların tatlı ve berrak suyundan içerek susuzluklarını gidereceklerdir. Peygamber Efendimiz’in kıyametteki havuzu için “havz-ı kevser” denilmiştir.

Rü’yetullah: Cennetteki nimetlerin en büyüğüdür. Allah’ın (c.c) hoşnutluğunu kazanmak ve Allah’ı (c.c) görmektir.

Cehennem: Kelime olarak derin kuyu anlamına gelen cehennem, ahirette kafirlerin sürekli olarak, günahkar müminlerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları azap yeridir. Kur’an’da cehennem anlamında yedi isim kullanılmıştır.

A’râf: “Sur, dağ ve tepenin en yüksek kısmı” manasındaki ‘urf’un çoğuludur. Tercih edilen görüşe göre A’râf, cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek kısmının adıdır.

AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINA ETKİLERİ:

 • Sorumluluk
 • Hak ve hukuka riayet
 • Adalet
 • İyilik ve yardımseverlik
 • Sabır
 • Dürüstlük
 • Kanaatkârlık
 • Helal-Haram bilinci
 • Şefkat ve merhamet
 • İstikamet
 • Ümit

Ahirete İman Test Soruları

Ahirete imanla ilgili bu kısa özetten sonra konu ile ilgili bilgilerinizi bilgilerinizi yoklayabilirsiniz. Ahirete iman konusuna dair hazırladığımız test sorularını online olarak çözmek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ahirete İman Test 1

 Ahirete İman Test 2

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin