Ana Sayfa HİTABET DUALAR Güzel ve Kapsamlı Bir Dua Örneği

Güzel ve Kapsamlı Bir Dua Örneği

730033
23

Elhamdü lillahi rabbil âlemin.

Vel âkibetü lil müttakin.

Velâ udvane illa alez zalimin.

Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn.

Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım.

Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri “oku” olan, âlemlerin RABBİ ALLAH’ım.

Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ.

Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ.

Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım.

Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.

Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık.

Ey Kerim ve Rahim olan RABBİMİZ!

Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.

Biliyoruz, layık değiliz, yüzümüz yok, hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır.

Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım!

Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.“Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim.” buyuruyorsun.

Bizim şu âcizane, hâlisane duamıza icabet eyle,

Bizi zatına kul, habibine ümmet olanlardan eyle,

En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi.

Bizi, hakkı bilip hakka tabi olanlardan; batılı da batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle.

Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet-i Rahman’a kavuşanlardan eyle.

Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle.

Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle.

Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle YA RABBİ.

ALLAHIM;

Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle.

O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle.

Şüphesiz sen vaadinden dönmesin.

O’nun ehl-i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle.

Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seniyyelerini yaşayanlardan eyle.

Livaü’l-hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle.

O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle.

Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle.

Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle.

Fahr-i kâinat Efendimizin şefaatine bizi de nail eyle.

Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ.

ALLAHIM;

Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle.

Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle.

Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle.

Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle.

Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.

Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.

Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.

ALLAHIM;

Kur’an-ı Kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle.

Bizi, Kur’an-ı Kerim’i okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle.

Kur’an-ı Kerim’i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahirette şefaatçi eyle.

Bize, Kur’an-ı Kerim’in saadetini, selametini nail eyle.

Bizi, Kur’an-ı Kerim’in kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ.

ALLAHIM;

Bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Bize daima helal olan şeyleri nasib et ki, harama düşmeyelim. İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasib et ki, günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki, senden başkasına muhtaç olmayalım ya Rabbi.

Bizi, son nefesimizde, iman ile İslam ile Kur’an ile, göçenlerden eyle.

Kelime-i şehadeti söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle.

( EŞHEDÜ ENLÂ İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASULUH )

Dar-ı bekâya aşk ile vecd ile heyecan ile neşe ile gidenlerden eyle.

Bize ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle.

Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ.

ALLAHIM;

Yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle.

Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkânlarını lütfeyle.

Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel-i sâlih işleyenlerden eyle.

Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle.

Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle.

İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle.

Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle.

Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ.

ALLAHIM;

Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle.

Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle.

Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle.

Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahid olan güzel kullarından eyle.

Bizi, senin yolunda malıyla, canıyla, ilmiyle, her şeyiyle cihad eden; son nefesinde şehadet şerbeti içen kullarından eyle.

Bizi, huzurundan boş çevirme, lütfunu nail eyle YA RABBİ.

ALLAHIM;

Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle.

Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle.

Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle.

Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle.

Hayırları feth eyle, şerleri def eyle, sonumuzu hayr eyle.

Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.

Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle.

Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle.

ÂMİN!

Ve selâmün alel mürselin.

Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin. El-FATİHA!

Bütün Duaları Kapsayan Dilek Duası:

Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi:

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

“Yâ Rasulallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik” dedik. O zaman Rasul-i Ekrem şöyle buyurdu:

“O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

اللَّهُمَّ إِنِّي نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ البَلَاغُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Okunuşu: “Allâhumme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l-müsteân, ve aleyke’l-belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Anlamı: “Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de  sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.” (Tirmizî, Daavât 89)

Peygamber Efendimiz’in yaptığı en güzel dualar için tıklayınız.

23 YORUMLAR

  • İrfân ehli; “Ölmeden evvel ölünüz.” buyurmuşlardır. Buradaki “ölünüz” ifadesiyle kastedilen;

   –Ecel gelip gayr-i irâdî olarak dünyaya vedâ etmeden evvel, nefsin meşrû olmayan isteklerini, süflî arzularını, tükenmek bilmeyen hırslarını, bugün kendi irâdemizle terk etmemizdir.

   –Son nefes gelip çatmadan evvel, tevbe ve istiğfâr ile hâlimizi ıslah etmemizdir.

   –İlâhî mîzanda hesaba çekilmeden evvel, bugün kendimizi hesaba çekmemizdir.

 1. Allah razı olsun sizden. Duayı mübarek Cuma Namazı vakti okudum. Allah cümlemizin dua ve ibadetlerini kabul ve makbul eylesin inşallah.

 2. Allah razı olsun emeğinize yüreğinize sağlık rabbim cennetiyle mükafatlandırsin.
  Bütün kardeşlerimizin dualarını kabul etsin inşallah

 3. Allah razı olsun. Herkes için çok faydalı olmuş. Birkaç yerini de mevlitlerde, programlarda vs. duydum. Etkili olmuş yani :) Hep nefsime yenik düşüp dua etmeye üşeniyorum. Bu kez buradan okumak iyi geldi. Daha önceleri bu duaları ezberlemeyi düşündüm ama bir süre sonra ağzımda pelesenk olmasını istemedim. İnsan ne zaman içinden ne şekilde geliyorsa öyle dua etmeli. Önemli olan papağan gibi tekrar etmektense, dua etme isteğinin geldiği anlarda dua etmek. Eğer siz de benim gibi bu durumlarda nefsine yenik düşenlerdenseniz her aklınıza geldiğinde, içinizden geçen güzel bir dua edin. En basitinden aklınıza gelen bir akrabanız için bir dua edin, yolda gördüğünüz bir sokak kedisi de olabilir. Böyle böyle dualar birikecektir zaten. Rabbim dualarımıza en güzel şekilde icabet etsin..

 4. DUA’da Kelime-i Şehadet kısmını kontrol eder misiniz?
  “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”
  Yüreğinize sağlık.

 5. Hocam çalışmalarınızda ve yeni temanızda mebders.com sitesi olarak başarılar dileriz. Beğenerek dinlediğim ilahilerin sitenizde bulunması beni çok memnun etti. Okulda ve evde müsait oldukça sürekli açıp dinlemekteyim. Allah razı olsun hocam, başarılar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin