Ana Sayfa GENEL FAYDALI DOKÜMANLAR Dini Terimler Sözlüğü (İmam Hatip Öğrencileri İçin)

Dini Terimler Sözlüğü (İmam Hatip Öğrencileri İçin)

693
0

Devlet Kitapları Müdürlüğü’nce hazırlanan “Dini Terimler Sözlüğü” İHL öğrencileri için oldukça faydalı bir yardımcı materyal.

ÖNSÖZ

İslam dini ve onun oluşturduğu değerlere her zaman büyük önem veren bir milletin fertleriyiz. Kültür tarihimize baktığımızda dini anlamak sorumluluğunun gereği olarak birçok eserler yazıldığını ve bu arada sözlükler hazırlandığını görmekteyiz. Bugün de İslam dinini öğrenmek ve mesajını anlamak sorumluluğunu taşımaktayız. Bu nedenle, dinini kendi dilinde insanımıza anlatacak kaynak eserlere gereksinim vardır. Özellikle imam hatip lisesi öğrencileri ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinin dini öğrenme, anlama ve yaşama konularında bu tür eserlere duydukları ihtiyaç çok açıktır. Ancak bunu başarabilmek için din öğretimi alanındaki eğitim ilke ve yöntemleri belirlenmeli ve onlara sunulmalıdır. Söz konusu eğitim-öğretim yöntemlerinden biri de bilginin en yoğun olduğu ve bilgiyi kullanıp paylaşmanın aracı bir yapıt olarak sözlüklerdir.

“Dinî Terimler Sözlüğü”, Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber’in hadislerinin ve temel dinî eserlerin anlaşılmasına yardımcı olmayı amaç edinmektedir. Dinin anlaşılmasında insanı edilgenlikten kurtarıp özne konumuna getirmeyi hedeflemektedir. Bunu da bu sözlük din öğretimi terimlerinin anlamları üzerinde düşündürmeye ve onlar hakkında fikir üretmeye yönlendirerek yapmaya çalışacaktır. Böylece öğrenci, Kur’an’ın insandan talebi olan “etkin okuma (oku-düşün-anla-yaşa)”ya ulaşılabilecektir. Öğrenciler, bunu başardıkları zaman din alanı ile ilgili kavramları içselleştirerek kullanabilecek ve kendi aralarında terminoloji birlikteliğini sağlayacaklardır.

Dinî Terimler Sözlüğü, hem ilahiyat alanına giren dersler arasındaki bütünlüğün en etkili şekilde gerçekleştirilmesi hem de din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin amacına ulaştırılması için önemli bir öğretim malzemesidir. Sözlüğün içeriğinde, din öğretimi terimlerinin kavram olarak tanımları verilmektedir. Hitap edilen öğrencilerin, dil bilinci verilecek çağda bulunmaları nedeniyle sözlükte kullanılan dil; dil sevgisi, dil bilinci bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir. Bunun için diğer derslerle uyumlu, sade ve anlaşılır bir Türkçe benimsenmiştir. Bu sözlüğün tamamlanmasıyla, öteden beri hissedilen bir boşluk doldurulmaya çalışılmıştır.

Prof. Dr. İrfan AYCAN
Din Öğretimi Genel Müdürü

Sözlüğü incelemek ve indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin