Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM DUHA'DAN ÖNCESİ Fecr Suresi ve Anlamı

Fecr Suresi ve Anlamı

2828
0

Fecr Suresi Hakkında Bilgi

Fecr Suresi Kur’an-ı Kerim’in 89. suresidir. Mekke’de inmiştir. 30 ayettir.

Sure, adını birinci ayetteki “el-fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, “tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı” demektir.

Surede peygamberlere karşı çıkan ve ilâhî mesajı reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felaketler hatırlatılmakta; Allah Teâlâ’nın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmekte, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu eleştirilmekte; kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların ahiretteki durumları anlatılarak insanlar uyarılmaktadır.

Fecr Suresi Dinle

İshak Danış:

Abdülbasıt Abdussamed:

Abdullah Altun:

Fecr Suresi’nin Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1.  Yemin olsun fecre,
2.  On geceye,
3.  Çifte ve teke,
4.  Geçip gitmekte olan geceye!
5.  Akıl sahibi olanlar için, bunlarda gerçeği kanıtlayan bir yemin değeri var, değil mi?
6.  Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
7.  Yüksek binalarla dolu İrem’e?
8.  Ki, beldeler arasında onun eşi benzeri yaratılmamıştı.
9.  Vadilerde kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semûd kavmine?
10. Büyük saltanat ve çok sağlam kaleler sahibi Firavun’a?
11. Bunların hepsi, yaşadıkları ülkelerde azdıkça azdılar.
12. Taşkınlıklarıyla oralarda çokça bozgunculuk yaptılar.
13. Bu yüzden Rabbin onlar üzerine azap kamçıları yağdırdı.
14. Çünkü Rabbin, kullarını devamlı sûrette gözetlemektedir.
15. Ama insan, Rabbi onu varlıkla sınayıp da kendisine ikramda bulunduğu ve bol bol nimetler verdiği zaman: “Rabbim beni şerefli kıldı” der.
16. Buna karşılık onu darlıkla sınayıp da rızkını kısıverince: “Rabbim beni rezil, perişan etti” der.
17. Hayır! Doğrusu siz, Allah’tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz yetime değer vermiyor, ona ikram etmiyorsunuz.
18. Muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
19. Mirastan ne gelse, helal-haram demeden alabildiğine yiyorsunuz.
20. Malı mülkü de sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz.
21. Hayır! Böyle yapmayın! Yeryüzü birbiri ardınca şiddetle sarsılıp toz-toprak, dümdüz olduğu,
22. Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman!
23. O gün cehennem de bütün dehşetiyle getirilir. İnsan o gün, tüm yaptıklarını birer birer hatırlar; ama bu hatırlamanın ona ne faydası olur ki?
24. Ölümcül bir pişmanlık içinde: “Keşke sağlığımda şu ebedi hayatım için bir hazırlık yapmış olsaydım” der.
25. O gün Allah’ın vereceği azabı hiç kimse veremez.
26. O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.
27. Ey kâmil bir iman ve sâlih amellerle huzura ermiş nefis!
28. Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!
29. Dürüst ve samimi kullarımın arasına katıl!
30. Cennetime gir!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin