Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM NAMAZ DUALARI Salâvat Duaları ve Anlamları

Salâvat Duaları ve Anlamları

2117
1

Salavat Hakkında Bilgi:

Salâvat nedir?

Salavat; “Belirli vakitlerde, Kur’an’da emredildiği tarzda ve Hz. Peygamberin tarif ettiği şekilde yapılan ibadet” demektir. Fakat Türkçe’de daha çok Hz. Peygamber’e yapılan dua ve ona gönderilen selam manasında kullanılır.

Kur’an-ı Kerim’de bu anlamda şöyle emredilir: “Allah ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey müminler, siz de Ona salât (ve dua) ediniz ve samimiyetle selam veriniz.” (Ahzab, 33/56)

Bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere Peygamberimize salât ve selamlarımızla hürmetlerimizi sunmak farzdır; her Müslüman için yerine getirilmesi gerekli bir görevdir. Her Müslüman en kısa şekilde “Âllâhümme salli ala seyyidina Muhammed” (Allah’ım Muhammedi rahmetinle tebrik et ve esen kıl) diye salât getirir. Namazlarda oturduğumuz zaman Etttahiyyâtü duasından sonra okuduğumuz Salli, Bârik duaları da Hz. Peygambere salât getirmeyi ifade eder.

Peygamber Efendimiz’e salâvat getirmenin fazileti hakkında şu hadisleri bilmemizde fayda var:

* “Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.”

* “Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.”

* “Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.”

* “Yanında adım anıldığı halde bana salâvat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün.”

* “Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allah da ona on defa salât eder.”

* “Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat edendir.”

* “Gerçek cimri, yanında anıldığım hâlde bana salâvat etmeyendir.”

Malesef pek çok konuda olduğu gibi insanımız bu konuda da aşırıya kaçmış ve Efendim (as) söylemediği halde söylemiş gibi atıfta bulunarak/iftira atarak kendilerince insanları salâvat getirmeye teşvik etmişlerdir. Birkaç örnek verecek olursak:

“Bin defa üzerime salâvat getiren ölmeden önce cennetle müjdelenir.”

“Cuma günü üzerime 80 kere salâvat getirenin seksen senelik günahı affolunur.”

“Dileği olan bir kimse ihlaslı kalp ile Resulü Ekrem(s.a.v.)’in üzerine 1000 defa salat-ü selam getirirse, Allah onun dileğini yerine getirir.” gibi…

Örneklerde de görüldüğü üzere olay çok abartıya kaçmıştır. Dinimizde abartının yeri yoktur. Cenneti kazanmak kolay değildir. 80 kez salavat getiren kişinin 80 senelik günahının affolması akla mantığa sığacak gibi değildir. Bu sebeple mevzuyu muteber hadis kitaplarından öğrenmekte fayda var.

Salavat Dualarının Okunduğu yerler:

1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyâtü’den sonra,

2- İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyâtü’den sonra.

3- Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.

Okunması sünnettir. Namaz dışında da okunabilir.

salavatlar

Allahümme Salli Duasını Dinle:

Allahümme Barik Duasını Dinle:

Salavat Dualarının Okunuşu:

“Salli-Bârik Duaları” diye kısaltılan, namazlardaki salavâtın başlangıcını Kâ’b b. Ucre (r.a) şöyle anlatır:

Hz. Peygamber bizim yanımıza geldi. Biz dedik ki:

“Ey Allah’ın Resulu! Allah bize, sana nasıl selâm vereceğimizi bildirdi. Sen de bize, sana nasıl salât getireceğimizi öğret.”

Hz. Peygamber (s.a.s), salât dualarını şöyle telkin buyurdu:

“Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdun mecîd.

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdun mecîd.”

Salavat Dualarının Anlamları:

Allah’ım! Hazreti Muhammed’e ve onun ailesine rahmet et. Tıpkı Hazreti İbrahim’e ve ailesine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz sen her türlü övgüye layık olansın ve çok yücesin.

Allah’ım! Hazreti Muhammed’i ve onun ailesini mübarek kıl. Tıpkı Hazreti İbrahim’i ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Şüphesiz sen her türlü övgüye layık olansın ve çok yücesin.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin