Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM DUHA'DAN SONRASI Beyyine Suresi ve Anlamı

Beyyine Suresi ve Anlamı

15651
0

Beyyine Suresi Hakkında Bilgi

Beyyine suresi, her ne kadar ezberlemesi zor surelerden biri olarak görülse de aslında ezberlemesi oldukça kolaydır. Surenin akışına ve manasına dikkat etmek yeterli.

Beyyine Suresi hakkında bilgi verecek olursak; sure toplam 8 ayettir. Medine döneminde inmiştir. Kur’an’ın 98. suresidir. Adını birinci ayette geçen “beyyine” kelimesinden almıştır.

Beyyine ne demektir?

Beyyine kelimesi “kanıt, kesin belge, apaçık delil” anlamına gelir. Kanıttan kastın, “tertemiz sayfalar”ı (yani Kur’an’ı) okuyup Allah’ın emirlerini insanlara tebliğ etmek üzere Allah tarafından gönderilmiş olan Hz. Peygamber olduğu 2. ayette belirtilmiştir.

Beyyine Suresinin Konusu Nedir?

Beyyine suresi bize ne anlatır, diye soracak olursak, sure; Yahudilerin ahir zaman peygamberini beklediklerini; fakat kendilerine “beyyine” ile ahir zaman peygamberi geldiği zaman kendi beklentilerine uygun olmadığı için onu inkar ettiklerini anlatır. Böyle açık delillerle gelen bir peygambere inanmayanların insanların en şerlileri olduğunu belirterek onların ebediyen cehenneme layık olduklarını söyler. İman edip imanlarında samimi olanların ve salih amel işleyenlerin de insanların en hayırlıları olduğunu belirtir. Salih amelin ise başta namaz ve zekât ibadeti olduğunu ifade eder. Tevhid inancına sahip olup Allah Rasulü’ne tabi olan, namaz kılıp zekât verenlerin insanların en hayırlıları olduğunu ve mükafatlarının da ebedi cennet olduğunu anlatır.

Beyyine Suresinin Okunuşu

Beyyine Suresi Dinle

İshak Danış:

Abdulbasıt Abdussamed:

Abdullah Altun:

Beyyine Suresi’nin Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

 1. Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi.
 2. (Bu delil), tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
 3. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.
 4. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
 5. Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.
 6. Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah´a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.
 7. Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.
 8. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.

Beyyine Suresi’nin Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te’tiye humul beyyineh.
 2. Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharah.
 3. Fîhâ kutubun kayyimeh.
 4. Ve mâ teferrakallezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câet humul beyyineh.
 5. Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tüz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh.
 6. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyyeh.
 7. İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeh.
 8. Cezâuhum ınde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ, radıyallâhu anhum ve radû anh, zâlike li men haşiye rabbeh.

ÖNEMLİ NOT: Kur’an’ı Türkçe okunuşu üzerinden okumak ve ezberlemek yanlış ezberlemeye sebebiyet vereceği için tavsiye edilmez.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin