Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM KISA SURELER Fatiha Suresi ve Anlamı

Fatiha Suresi ve Anlamı

0

Fatiha Suresi Hakkında:

Kur’an-ı kerimin ilk suresidir, nüzul sırası itibarıyla beşinci sûredir.

Müddesir suresinden sonra Mekke’de inmiştir. 7 ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir.

Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için “açılış yapan, açan” manasında Fâtiha denilmiştir.

Başka isimleri de vardır:

*Kur’an-ı Kerim’in aslı olduğu için Ümm-ül-Kur’an;

*Kur’an-ı Kerim’deki bütün manaları içerisinde bulundurduğu için El-Esas;

*Bu kadar derin ve geniş manaları taşıdığı için Suret-ül-Kenz;

*İçerisinde hamd, şükür ve dua bulunduğu için, Suret-ül-Hamd,

*Yine namazın her rek’atinde okunduğu için Suret-üs-Salat, şifa olduğu için Suret-uş-Şifa,

*Yedi ayet-i kerimeden oluştuğu için de Es-Seb-ül-Mesani denilmiştir.

Halk arasında daha çok “El-ham” diye yanlış ve eksik telaffuzla söylenir.

Peygamberimiz “Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur. Bundan dolayı beş vakit namazın her rek’atında bu sûreyi okumak vâciptir. Namaz kılan her Müslüman, bu sureyi günde kırk kere okumaktadır.

FATIHA

Fatiha Suresinin Okunuşu:

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil’âlemin.

3- Errahmânir’rahim.

4- Mâliki yevmiddin.

5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în.

6- İhdines sırâtel müstakîm.

7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı:

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

2-4- Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

5- (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 

6-7 Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

TEK NEFESTE FATİHA – MUHTEŞEM OKUYUŞ

Fatiha Suresini Dinle:

Fatiha Suresi Meal Dinle:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here