Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM KISA SURELER Felak Suresi ve Anlamı

Felak Suresi ve Anlamı

0

Felak Suresi Hakkında:

Adını, ilk ayetinde geçen ve “sabah” anlamına gelen “felak” kelimesinden almıştır.

5 ayetten oluşan sure, Medine’de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 113, nüzul sırasına göre ise 20. suredir.

Surede kötülüklerden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Felak ve Nâs surelerine “Muavvizeteyn”, yani “koruyucu 2 sure” denir. Bazı âlimler İhlas suresini de bu iki sureyle beraber ele alarak, üçüne birden “muavvizât” adını vermişlerdir.

Müfessirler Felak ve Nas suresinin birlikte nazil olduğunu ve indiriliş sebebinin (sebeb-i nüzul) aynı olduğunu söylemektedirler. Buna göre Lebid b. A’sam adlı bir yahudi müşriklerin isteği üzerine Peygamberimize (sav) sihir yapar. Bir tarağa saç bağlayarak on bir düğüm atıp Zervan Kuyusu’na atar. Bu sihrin tesiri ile Peygamberimiz (sav) büyük bir sıkıntıya girer. Bu üç gün devam eder. Bu hadise üzerine yüce Allah bu iki sureyi inzal buyurmuştur. Cebrail (as) bu iki sureyi getirdikten sonra durumu Peygamberimize (sav) haber verir. Peygamberimiz (sav) Hz. Ali, Zübeyir b. Avvam ve Ammar b. Yasir’i göndererek kuyudan tarağı çıkartır ve Peygamberimizin (sav) huzuruna getirir. Her bir ayet okundukça bir düğüm açılır ve on bir ayet okunup bitince on bir düğüm açılır. Peygamberimiz (sav) bağlarından çözülmüş gibi rahatlar. (Buhari, Tıbb, 39; Fedâilu’l-Kur’ân, 14; Ebu Davud, Edeb, 98; Tirmizi, Daavât, 21)

Felak Suresinin Okunuşu:

1- Kul e’ûzü birabbil felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğasigın izâ vekab.

4- Ve min şerrin neffâsâti fil’ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresinin Anlamı :

De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım.

Felak Suresini Dinle:

Felak Suresi Meal Dinle:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here