Ana Sayfa HİTABET DUALAR Hastalıklara Karşı Okunacak Dualar

Hastalıklara Karşı Okunacak Dualar

2610
0

“İnsanların kıymetini bilmediği iki nimet vardır: Sıhhat ve boş vakit” (Buhârî, Rikâk, 1)

Önemine her ortamda çeşitli vesilelerle atıf yapılan, buna rağmen en çok ihmal edilen nimetlerin başında sağlık gelir. Sağlığın kıymetini, Peygamber Efendimiz’in buyurduğu gibi onu kaybedince anlıyoruz. Öte yandan hastalıklar da insanlar için rahmet ve günahların temizlenmesi için bir durumdur. Bir hadisinde Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.” (Buharî, Marda,1; Müslim, Bir, 52)

Dolayısıyla hastalığa sabrettiğimizde ecri ve mükafatı büyük olacaktır. Hastalığa sabretmek elbette kolay değildir. Bunun için Allah’ın yardımı gerekir.

Hastalandığımızda şifa verecek olan Allah’tır. Bizler sebebine sarılıp gerekli tıbbî müdahaleler yapıldıktan sonra dua ederek Allah’tan şifa dilemeyi Efendimiz (as)’dan öğrendik. Bu yazımızda Peygamber Efendimiz’in hastalıktan kurtulmak için yaptığı duaları okuyacaksınız.

Hastalıklara Karşı Okunacak Dualar:

1. 

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاْسَ وَاشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي

لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً

Okunuşu: “Allahümme Rabbe’n-nâsi! Ezhibi’l-be’se, veşfihi, ente’ş-şâfi. Lâ şifâe illâ şifâüke. Şifâen lâ yüğâdiru sekamâ.”

Anlamı: “Allah’ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.” (Buhârî, Tıb, 37)

2. 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَّامِ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike minel baras, vel cünûn, velcüzzâm, ve seyyiil eskâm.”

Anlamı: “Allah’ım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam (salgın hastalık) illetinden ve (her türlü) kötü hastalıklardan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

3.

اَللّٰهُمَّ عَافِنِى فِي جَسَدِى

وَعَافِنِى فِى بَصَرِى وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّى

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ

سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Okunuşu: “Allahümme ‘âfini fi cesedî ve âfinî fî basarî vec‘alhü’l vârise minnî lâ ilâhe illâllahu’l-halîmu’l-kerîmu subhânallahi rabbi’l-arşi’l-azîm ve’l-hamdü li’llahi rabbi’l-âlemîn.”

Anlamı: Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. (Tirmizî, Deavât, 66)

4. 

“Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında yedi kere,

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظٖيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ اَنْ يَشْفِيَكَ

‘Es’elüllâhe’l-azîm Rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke’

‘Büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah’tan sana şifa vermesini diliyorum.’ derse Allah onu o hastalıktan kurtarır.”
(Ebû Dâvûd, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıb, 32)

5.

Ebû Abdullah Osmân b. Ebu’l-Âs’tan (ra) rivayet edildiğine göre o, bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Rasulullah’a söylemişti. Allah Rasulü:

“Ağrıyan yere elini koy ve üç defa ‘Bismillâh’, yedi defa

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

‘Eûzü bi ızzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve uhâzirü’

‘Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım.’ de.” buyurdu. (Müslim, Selâm, 67)

6.

Ebu Sa’id el-Hudri’nin rivayetine göre, “Cebrail aleyhisselam Rasulullah (sav)’in yanına geldi ve: “Ey Muhammed, hasta mısın? diye sordu. “Evet!” cevabını alınca, Cebrail aleyhisselam şu duayı okudu:

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقٖيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذٖيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ

اَللَّهُ يَشْفٖيكَ، بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقٖيكَ

Okunuşu: “Bismillâhi ergîke min külli şey’in yü’zîke min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin, Allâhu yeşfîke, bismillâhi ergîke”

Anlamı: “Allah’ın adıyla, sana eza veren bütün hastalıklara karşı, bütün kötü nefis ve hasetçi gözlere karşı sana okuyorum. Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana dua ediyorum” (Müslim, Selam 40; Tirmizi, Cenaiz 4)

7.

Abdullah ibn Abbas (r.a.) diyor ki:

Peygamberimiz (sav) bütün ağrı ve ateşli hastalıklardan dolayı şöyle dememizi buyururdu:

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ

نَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

Okunuşu: “Bismillâhil-kebîr. Ne’ûzü billâhil-azîmi min şerri ‘ırkın na’ârin ve min şerri harri’n-nâr.”

Anlamı: “Büyük olan Allah’ın adıyla. Zonklayan her damarın şerrinden ve cehennemin hararetinin şerrinden ulu Allah’a sığınırım.” (Ramuz’ul-ehadis, 558. sayfa, 18. hadis)

8.

Peygamber Efendimiz’in yaptığı, içinde pek çok güzel dilekler barındıran bir duası da şöyledir. Sık sık okunması tavsiye edilir:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانٍ، وَإِيمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا

Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke sıhhaten fî îmânin ve îmânen fî husni hulukin ve necâhan yetbe’uhû felâhun ve rahmetün minke ve âfiyeten ve mağfiraten minke ve rıdvânen.”

Anlamı: “Allâh’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hâkim, el-Müstedrek, 1/704, No. 191)

9.

Hz. Aişe (r.a.) diyor ki:

“Peygamberimiz  (sav), bir  hastalıktan  dolayı  rahatsız  olunca Muavvizât surelerini (İhlas, Felâk  ve  Nâs) okur ve üflerdi. Rahatsızlığı artınca ben onun ellerine okurdum ve onları teberrüken (uğur sayarak) kendi vücuduna sürerdim.”

Rabbim tüm hastalara Şafi ismiyle şifa versin. Hastalıktan korunmak için dua etmek önemli olduğu gibi hastalık anında da “yâ Şafi” ismi celilini çokça zikretmek ve peygamberimizin okuduğu dualarla birlikte şifa ayetlerini okumak tavsiye edilir.

Nazar İçin Dua:

Kişinin kendisine ya da sahip olduğu bir şeye nazar yoluyla bir zarar gelmemesii için yapması gereken şeylerin başında hiç şüphesiz dua etmek gelir. Bu duaların başında ise “muavvizeteyn” adı verilen Felak ve Nas sureleri gelir. Allah Rasulü (sav) her gün sabah ve akşam olduğunda ve yatmak için yatağına girdiğinde Felak ve Nas surelerini üçer defa okurdu. Bunun yanında her türlü kötülükten korunmak için Âyete’l-kürsi okumak da tavsiye edilmiştir. Ayetel kürsiyi okumanın faziletine dair pek çok hadis bulunmaktadır. Onlardan bazıları şunlardır:

“Kur’an’ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Âyetü’l-kürsi’dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)

“Cibril bana geldi. ‘Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Âyetü’l-kürsi’yi oku.’ dedi.”

“Kim farz olan her namazın ardından Âyetü’l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz(korunmuş) kalır.”

“Yatağına yattığında Âyetü’l-kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz.”

Peygamberimiz’in Nazar İçin Torunlarına Okuduğu Dua:

Peygamber Efendimiz Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in başına bir kötülük gelmemesi ve nazar değmemesi için onlara şu duayı okurdu:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

Okunuşu: “Eûzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.”

Anlamı: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhari, Enbiyâ, 12; Ebû Dâvud, Sünnet, 22)

Hz. Peygamber bir yandan onlara bu duayı okurken diğer yandan Hz. İbrahim’in de oğulları Hz. İsmail ve Hz. İshak için bu duayı yaptığını belirtmiştir.

Nazar Ayeti (Kalem Suresi 51-52. Ayetler):

وَاِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونٌۢ

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

Okunuşu: “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Anlamı: “O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler. Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.”

Şifa ayetleri ve şifa duası için tıklayın.

Güzel, kapsamlı, uzun bir dua için tıklayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin