Ana Sayfa KUR'AN-I KERİM KISA SURELER Leheb Suresi ve Anlamı

Leheb Suresi ve Anlamı

1178
2

Leheb Suresi Hakkında Bilgi:

Leheb sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. “Tebbet” veya “Mesed” suresi de denir.

Tebbet, kurusun mânâsında bedduâdır. Sûre, Ebû Leheb hakkında inmiştir.

Bu Sûre, peygamberimiz için bir teselli, Ebû Leheb ve tüm din düşmanları için de bir uyarı mahiyetindedir.

Sûrede “Ebû leheb” olarak tanıtılan şahsın Kureyş eşrafından Abdülmuttalib b. Haşim; karısının da Ümmü Cemil olduğu herkes tarafından tartışmasız kabul edilmiştir.

Ebû Leheb peygamberimizin hem öz amcası, hem komşusu, hem de dünürüdür. Peygamberimiz’in Ümmü Gülsüm ve Rukıyye isimli kızları, Ebû Leheb’in Uteybe ve Utbe isimli oğullarıyla evli idiler. Ne var ki, Tebbet Sûresinin inişi üzerine Ebû Leheb’in baskısıyla iki oğlu da eşlerini boşamıştır.

Doğum yılı bilinmeyen Ebû Leheb, 624 yılında Mekke’de “Kara Kızıl” denilen vebaya benzer bir hastalığa yakalanmış ve yedi gün içinde ölmüştür. Hastalığın bulaşıcı olması sebebiyle cesedine oğulları dâhil hiç kimse yaklaşamamış, ölüsü üç gün ortada kalmıştır. Cesedinin kokmaya başlaması üzerine, uzun sırıklarla bir çukura itilip üstü kapatılmış, kendisine herhangi bir defin merasimi yapılmamıştır.

Ebû Leheb’in karısı Ümmü Cemil’in diğer ismi Avrâ’dır. Ümmü Cemil aynı zamanda Ebû Sufyân b. Harb’in kız kardeşi, Muaviye’nin de halasıdır.

Leheb Suresinin İniş Sebebi:

Peygamberimiz, Müddessir suresindeki Kalk, hemen uyar! Ve Rabbinin en büyük olduğunu ilân et.” emrini aldıktan sonra kendisine Fâtiha Sûresi vahye dilmiş, bu vahiyden sonra bir sabah Safa tepesine çıkarak Mekkelilere çağrıda bulunmuştu. Peygamberimiz yaptığı çağrıya uyarak etrafına toplanan kalabalığa Fâtiha Sûresini okumuştu.

Safa tepesindeki çağrıya toplanıp gelen ve peygamberimizi dinleyenler arasında Ebû Leheb de vardı. Ancak, peygamberimizin tebliğini duyunca, siyer ve diğer rivayet kaynaklarının belirttiğine göre, peygamberimize “Helâk olası, kahrolası, bizi buraya bunun için mi topladın?” diye bağırarak onu taşlamış ve ayağından yaralamıştır.

Peygamberimiz görevi gereği, pazar pazar, panayır panayır dolaşıp Hakk’ı tebliğe uğraşırken Ebû Leheb de onu bir gölge gibi takip ediyordu. Onu etkisiz hâle getirebilmek için her yolu deniyordu. Toplantılarını sabote ediyor, “Bu benim yeğenim mecnûndur, ona kulak asmayın” diyerek herkesi etkilemeye çalışıyordu. Bu sözlü tacizlerini bazen fiilî saldırıya kadar götürüyordu.

Ebû Leheb’in peygamberimize karşı duyduğu kinin bir başka sebebi de, gençliğinde öz kardeşi Ebû Talib ile yaptığı bir kavga esnasında onun kendisine değil de diğer amcasına yardım etmiş olmasıdır. Eskilere dayanan kişisel düşmanlığı yıllar sonra çıkarlarını kaybetme korkusuyla büyümüş, mahiyeti itibariyle din düşmanlığına dönüşmüştür.

Ebû Leheb peygamberimize olan düşmanlığını sözlü ve fiili tacizlerle her platformda sürdürürken karısı da boş durmuyor, peygamberimizin oturduğu sokağa ve evinin etrafına dikenler sererek ve aleyhinde dedikodular yayarak kocasına destek veriyordu. Bu desteği o kadar içten veriyordu ki, çok sevdiği ve devamlı boynunda taşıdığı gerdanlığını bile bu uğurda, peygamberimize yapılacak kötülüklerin ödülü olarak harcadı. Birçok müfessir, 6. Âyette geçen boynunda liften bir ip ifadesinin bu meşhur gerdanlığı temsil ettiğini düşünmektedir.

Böyle bir engellemenin en yakın akrabaları tarafından yapılması peygamberimizi çok üzüyordu. Çünkü onların engellemeleri ve menfi propagandaları nedeniyle istediği başarıyı gösteremiyordu. Amcasının verdiği zarar başkalarının verdiğinden kat kat fazlaydı. Mesela bazı kimseler “Kendi amcasının bile inanmadığına biz niçin inanalım?” diyordu.

Tebbet Sûresi, böyle bir ortamda peygamberimizi teselli etmek, desteklemek, ona moral ve güç vermek için inmiştir.

Kur’ân’ın adlarını açıkça andığı, helâklerini ve ebedî lânete sürüklendiklerini haber verdiği kişiler yalnızca Ebû Leheb ve karısıdır.

LEHEB

Leheb Suresini Dinle:

Leheb Suresini Dinle 2:

Leheb Suresini Dinle 3:

Leheb Suresinin Anlamı:

1- Ebû Leheb’in elleri kurusun; kurudu da!

2- Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi.

3- O, alevli bir ateşe yaslanacaktır.

4-5- Karısı da, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

Leheb Suresinin Okunuşu:

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.

3- Seyeslâ nêran zâte leheb.

4- Vemraetühû hammâletel hatab.

5- Fî cî dihâ hablün min mesed.

NOT: Leheb suresini Türkçe yazılışından okumak ve ezberlemek yanlış okumaya ve yanlış ezberlemeye sebebiyet verebileceği için tavsiye edilmez.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin